Statika

Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie v oblasti statiky stavieb, statických posudkov, konzultačná a poradenská činnosť.

Stupne projektovej dokumentácie

  • projekt pre stavebné povolenie
  • realizačný projekt
  • projekt skutočného vyhotovenia
  • statický posudok
  • výrobno-technická dokumentácia