Architektúra

Základná architektonická štúdia

Výsledkom je návrh rodinného domu, ktorý obsahuje situovanie objektu na pozemku, všetky pôdorysy podlaží, pôdorys strechy, rez objektom, všetky 2D pohľady a základnú materiálovú charakteristiku.
Cena: 3€/m2 predpokladanej úžitkovej plochy, min 250€

Kompletná architektonická štúdia

Výsledkom je návrh rodinného domu, ktorý obsahuje situovanie objektu na pozemku, všetky pôdorysy podlaží, pôdorys strechy, rez objektom, všetky 2D pohľady a základnú materiálovú charakteristiku, 3-4 3D pohľady z vizualizácie exteriéru, stručná sprievodná správa.
Cena: 5€/m2 predpokladanej úžitkovej plochy, min 450€

Poznámky

  • Objekt nad 180m2 úžitkovej plochy – individuálna zľava prevyšujúcich m2
  • Ceny sú stanovené za predpokladu pokračovania v projekte na stavebné povolenie, alebo realizačného projektu. V prípade samostatnej architektonickej štúdie príplatok 30% k uvedeným cenám.

Postup návrhu

  1. Nahrubo vypracované 2-3 varianty na základe požiadaviek klienta
  2. Po vybratí 1 variantu počas niekoľkých konzultácií prispôsobíme objekt podľa požiadaviek klienta, t.z. drobné úpravy objektu (neovplyvnia statické ani funkčné riešenie objektu)
  3. Spracovanie finálneho návrhu a odovzdanie

Projekt pre stavebné povolenie

Po ukončení architektonickej štúdie, prípadne ak má klient dostatočné podklady pre projekt stavebného povolenia.
Projekt obsahuje všetky potrebné dokumentácie pre stavebné povolenie vrátane všetkých profesií.
Cena: 14€/m2 úžitkovej plochy, minimálne 1500€

Poznámky

  • Objekt nad 180m2 úžitkovej plochy – 10€/m2 navyšujúcej plochy
  • Ceny sú individuálne pri projektoch na svahu, dvojdomoch, radovej výstavbe a pod.

Realizačný projekt

Cena realizačného projektu sa počíta vždy individuálne. Záleží od veľkosti, zložitosti objektu a od toho, ktoré časti dokumentácie chce na úrovni realizačného projektu.
Odporúčaný je aspoň projekt statiky na úrovni RP.
Cena: 16€/m2 úžitkovej plochy

Statika

Projekt pre stavebné povolenie

Obsahuje podrobnú technickú spávu, výkres základov, pôdorysy jednotlivých podlaží s vyznačením a zakótovaním hlavných nosných prvkov a ich tvarov. V statickom výpočte sú spočítané prenášané zaťaženia a namáhanie prvkov. Všetky nosné prvky sú navrhnuté a posúdené.
Cena projektu sa určuje individuálne od veľkosti a zložitosti objektu, od 4€/m2 úžitkovej plochy.

Poznámka

  • Projekt slúži iba na vydanie stavebného povolenia, nie je dostatočným podkladom pre realizáciu stavby, naobsahuje výkazy materiálov a výrobkov.

Realizačný projekt

Obsahuje podrobnú technickú spávu, výkres základov, pôdorysy jednotlivých podlaží (výkresy tvaru), pre šikmé vence bočné pohľady, výkresy výstuže všetkých železobetónových prvkov s výkazmi betonárskej ocele. Vo výkresoch oceľových a drevených konštrukcií podrobné kótovanie, označenie všetkých prvkov s detailami a výkazmi.
Cena projektu sa určuje individuálne od veľkosti a zložitosti objektu, od 6€/m2 úžitkovej plochy.

Statický posudok konštrukcie

Cena závisí od typu konštrukcie, veľkosti a zložitosti – od 100€

Výrobno technická dokumentácia

Cena sa určuje individuálne od veľkosti a zložitosti konštrukcie, alebo objektu, termínu odovzdania, atď.