Architektúra

Architektúra, alebo architektonicko-stavebné riešenie stavby. Jedná sa len o jednu profesiu z mnohých, avšak primárnu, ktorá dáva podklady ostatným profesiám, prípadne s nimi konzultuje.

Beam projekt rieši

Návrh objektu
Navrhneme Vám dom na mieru, spolu prispôsobíme Váš dom vašim potrebám, požiadavkám a pozemku. Výsledkom čoho bude Architektonická štúdia - podklad pre projekt pre stavebné povolenie
Projekt pre stavebné povolenie (DPS)
dodávame komplet spolu so všetkými potrebnými profesiami ( Architektúra, statika, zdravotechnika, vykurovanie, elektroinštalácia, protipožiarna bezpečnosť stavby ) v jednej cene.
Súčasťou je aj Projekt pre územné rozhodnutie (DUR)
Realizačný projekt (DRS)
podrobné vypracovanie objektu s detailami a výkazmi. Môže byť taktiež zahrnutý v rámci DPS, alebo dodatočne
Projekt skutočného vyhotovenia (DSV)